Women in Business

In België bedraagt het percentage vrouwen dat betrokken is bij de start van een bedrijf slechts 5 %, wat onder het Europese gemiddelde van 5,7 %* ligt. De noodzaak om in het kader van het DWC een bewustmakingscampagne specifiek voor dit doelpubliek op te zetten, vloeit voort uit de vaststelling dat vrouwelijke zelfstandigen flink ondervertegenwoordigd zijn (slechts 28 %) binnen het totaal aantal ondernemers in het Brussels gewest. Wat de gemeente Elsene betreft, daalt dit percentage tot 7,8 %**. Daarom heeft Ondernemen XXL besloten om samen met Women in Business promotiecampagnes op te zetten rond vrouwelijk ondernemerschap.

Werk je aan een project in de perimeter van het DWC en wil je je laten begeleiden door Women in Business en haar partners? Neem contact met ons op en/of kom naar de eerstvolgende informatiesessie (hyperlink agenda)

Projecten die wij steunen: Soon

*(Bron: Percentage ondernemersactiviteit; barometer van vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2017)

** (Bron: Plan ten voordele van het vrouwelijk ondernemerschap (maart 2016), een plan van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie).

DELEN