Over ons

De vzw Ondernemen XXL is een initiatief van de cel Handel van de gemeente Elsene in samenspraak met de burgemeester, de schepen voor handel en economische ontwikkeling, Viviane Teitelbaum, en het college van burgemeester en schepenen. De vzw wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitvoering van haar opdracht in het kader van het DWC Atheneum.

Opdracht

De opdracht van de vzw Ondernemen XXL bestaat in de opbouw van een lokaal sensibiliseringsnetwerk rond ondernemerschap en ondersteuning bij de ontwikkeling van economische projecten. Het netwerk voorziet coaching en begeleiding in het proces naar zelfstandigheid voor toekomstige en bestaande ondernemers. De vzw richt met hulp van de partners een platform op waarop actoren binnen het ondernemerschap ervaringen kunnen delen.
Het hele jaar door worden talloze activiteiten georganiseerd op het adres van de vzw, Lang Levenstraat 16 of bij de partners.

Op het hoofdkantoor van de vzw staan drie IT-installaties ter beschikking van de ondernemers die hun activiteiten wensen uit te bouwen en gebruik willen maken van de aangeboden workshops.
Op de site van 1819 staat een verwijzing naar de incubator Ondernemen XXL.

Visie

  • Startend ondernemerschap stimuleren
  • De zichtbaarheid van ondernemers, met de nadruk op vrouwelijke zelfstandigen, aanscherpen
  • De wisselwerking en complementariteit tussen de begeleidingsstructuren uitdiepen

Actieperimeter

De vzw Ondernemen XXL heeft opdracht economische projecten te ontwikkelen in de gemeente Elsene, met name in het kader van het duurzaam wijkcontract (DWC) Atheneum. In samenwerking met andere structuren biedt Ondernemen XXL steun en begeleiding aan projectverantwoordelijken die hun activiteiten binnen de DWC-perimeter willen verwezenlijken of bestendigen.

Meer weten over het DWC Atheneum? Wil je jouw project aan ons voorstellen? Heb je vragen over het wijkcontract of wil je meer te weten komen over onze opdracht? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via 02 513 30 14 of xxl.entreprendre@ixelles.brussels