Wie zijn we ?

De vzw Ondernemen XXL is een initiatief van de cel Handel en Economische ontwikkeling van de gemeente Elsene.

Opdracht

De opdracht van de vzw Ondernemen XXL is het ondersteunen van ondernemers en onderneemsters die deel uitmaken van een circulaire economie. De vzw wil ook de aandacht vestigen op vrouwelijke ondernemers. Ter herinnering: slechts 28% van de zelfstandigen in Brussel zijn vrouwen.

De vzw maakt het mogelijk om een lokaal netwerk op te zetten om het bewustzijn rond duurzaam ondernemen te vergroten en economische projecten te helpen ontwikkelen, door middel van begeleiding en empowerment van toekomstige en gevestigde onderne(e)m(st)ers. Met haar partners richt de vzw een platform op voor het delen van ervaringen tussen actoren van duurzaam ondernemen en organiseert ze workshops en conferenties voor projectdra(a)g(st)ers en handelaar(ster)s. Voorts beoogt de vzw verschillende beleidsmaatregelen in te voeren ter bevordering van een gemengde en kwaliteitsvolle handel.

De vzw of de partners stellen het hele jaar door verschillende activiteiten voor.

De vzw heeft begin 2020 de W83 · Local Test Shop opgericht, een incubator voor bedrijven in de duurzame en circulaire economie.

Visie

  • Bijdragen aan een verandering van economisch model: naar een duurzame economie, met respect voor de planeet, voor de werknemers en toegankelijk voor een zo groot mogelijk aantal mensen;
  • Stimuleer de creatie, ook in open source;
  • Verbetering van de zichtbaarheid van het ondernemerschap van vrouwen ;
  • Versterking van de synergieën en de complementariteit tussen de ondersteunende structuren.

Ons actieterrein

Oorspronkelijk had de vzw Ondernemen XXL tot taak economische projecten te ontwikkelen binnen de perimeter van het wijkcontract Atheneum. Vandaag breidt Ondernemen XXL haar actieterrein uit tot het hele gemeentelijke grondgebied. Ondernemen XXL stelt in partnerschap met andere structuren ondersteuning en begeleiding voor aan de projectdra(a)g(st)ers die hun activiteiten willen ontwikkelen of voortzetten.

Heb jij een project dat je ons wil voorstellen? Vragen aan ons? Neem contact op via 0490 52 24 17 of via xxl.entreprendre@ixelles.brussels.