Groupe One

Brussel beschikt over een uitgebreid potentieel aan jongeren: 382.000 Brusselaars zijn tussen 5 en 29 jaar*. De meesten onder hen gaan naar school, doen hogere studies of volgen kansenonderwijs. Sommigen belanden niettemin in de werkloosheid. Al enkele jaren blijft het aantal miniondernemers in Brussel afkomstig uit deze onderwijsvormen steken op +/- 10 % van de jongeren. In Wallonië daarentegen bedraagt het percentage miniondernemers afkomstig uit het technisch onderwijs, uit beroepsopleidingen of alternerend leren, een kleine 40 %.

Samen met onze partner Groupe One en hun programma Boost your Talent willen wij jongeren warm maken voor het ondernemerschap via de uitwerking van activiteiten binnen hun lessenpakket.

Wil je dit programma in jouw onderwijsstructuur aanbieden aan de leerlingen? Neem contact met ons op

*(Bron: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/sensibilisation-jeunes-entrepreneuriat).

DELEN