Ondernemingsloket

Ondernemingsloket: het gemeentelijk ondernemingsloket is een dienst binnen de cel Economische ontwikkeling. In partnerschap met andere structuren staat het ondernemingsloket projectverantwoordelijken bij die zich willen vestigen in de gemeente Elsene.

Er wordt begeleiding aangeboden bij het vervullen van interne en externe aanvraagformaliteiten. Het loket oriënteert de projectverantwoordelijken naar onder meer de gemeentediensten (stedenbouw en milieu, archieven, handel, de Lokale Missie voor Werkgelegenheid, de dienst informatie, beurzen en markten …) of naar externe instellingen (hierna opgesomd). De dienst maakt de nodige afspraken, schrijft de projectverantwoordelijken in voor specifieke opleidingen en gaat op zoek naar antwoorden op de vragen van de projectverantwoordelijken.

Het loket werkt ook nauw samen met externe organisaties.

Aansluitend op de initiële interne en externe aansturing en begeleiding wordt een regelmatige follow-up voorzien van alle dossiers bij de verschillende instellingen om hun voortgang te evalueren.

Voor het merendeel van de projectverantwoordelijken is dit hun eerste ervaring als zelfstandige in hoofdberoep.

DELEN